10 Kata Kata Mutiara Abu Bakar As Siddiq

Posted on

Kumpulan kata kata mutiara bijak khalifah Abu Bakar As Siddiq Beliau adalah salah seorang sahabat Nabi yang merupakan salah satu orang paling awal memeluk agama islam. Beliau juga merupakan khalifah pertama pasca Nabi Muhammad wafat dan melanjutkan perjuangan Nabi dalam membesarkan islam. Abu Bakar merupakan ayah dari Aisyah yang merupakan istri Nabi. Karena kejujurannya dan perkataan yang benar Nabi Muhammad SAW memberinya gelar Ash-Shiddiq. Dan dari situlah ia lebih dikenal dengan nama “Abu Bakar ash-Shiddiq” hingga saat ini.

Peran Abu Bakar sangat besar dalam menyebarkan ajaran Rasulullah dan dakwah islam. Salah satu sahabat yang ikut masuk islam adalah Utsman bin Affan, tidak ketinggalan beliau juga mengajak keluarganya untuk memeluk islam termasuk anaknya Aisyah dan Asma, Abdullah, dan juga istrinya Ummu Rumman. Perannya dalam menyebarluaskan agama islam tidak hanya sampai disitu Abu Bakar menjadi sahabat terdekat Nabi Muhammad dan menjadi satu-satunya orang yang menemani Rasulullah hijrah.

Saat Nabi SAW diperjalankan oleh Allah SWT untuk melakukan isro mi’raj banyak kaum yang tidak mempercayai kabar tersebut. Namun Abu Bakar adalah orang pertama yang mempercayai dan membenarkan peristiwa tersebut. Beliau selalu mempercayai perkataan Rasulullah bahkan disaat diajak untuk masuk islam saat orang lain masih ragu dan berfikir-fikir dahulu, tidak begitu halnya dengan Abu Bakar yang dengan mantab langsung percaya dengan kenabian Rasulullah dan seketika itu langsung megucak syahadad dan memeluk islam.

Kata Kata Bijak Khalifah Abu Bakar As Siddiq

Berikut ini adalah beberapa kata kata hikmah dari Abu Bakar As Siddiq yang bisa kita jadikan sebagai panutan dan pegangan sebagai umat islam yang baik.

Jika kalian mengharapkan berkah Allah, berbuatlah baik terhadap hamba-hamba-Nya.

Tidak ada pembicaraan yang baik, jika tidak diarahkan untuk memperoleh ridha Allah swt

Ah, ingin aku jadi rumput saja, supaya dimakan oleh kuda (karena sangat ngerinya akan siksaan Allah).

Waspadalah terhadap kebanggaan, sebab kalian akan kembali ke tanah dan tubuhmu akan dimakan oleh cacing.

Bila telah masuk waktu salat, berdirilah kalian menuju ketempat apimu yang sedang menyala dan padamkanlah ia.

Tidak boleh seorang muslim menghina muslim yang lain.Yang kecil pada kaum muslimin, adalah besar pada sisi Allah.

Kami diuji dengan kesusahan, maka kami sabar, tetapi ketika diuji dengan kesenangan (kemewahan), hampir-hampir kami tidak sabar.

Kita menemukan kedermawanan dalam Taqwa (kesadaran akan Allah), kekayaan dalam Yaqin (kepastian), dan kemuliaan dalam kerendahan hati.

Patuhilah Aku selama Aku patuh kepada Allah swt dan Rasulullah saw, bila Aku tidak mematuhi Allah swt dan Rasulullah saw, maka jangan patuhi Aku lagi.

Barang siapa yang memasuki kubur tanpa membawa bekal yaitu berupa amal shalih maka keadaannya seperti orang yang menyeberangi lautan tanpa menggunakan perahu.

Semenjak aku masuk Islam, belum pernah kukenyangkan perutku, demi dapat merasakan segarnya beribadah; dan belum pernah pula aku puas minum, karena sangat rindunya aku kepada Ilahi.

Mahasuci Allah yang tidak memberi hamba-hamba-Nya jalan untuk mendapat pengetahuan mengenai-Nya kecuali dengan jalan ketidak-berdayaan mereka dan tidak ada harapan untuk meraih pencapaian itu

Aku adalah manusia biasa dan aku bukanlah manusia yang terbaik diantara kamu. Apabila kalian lihat perbuatanku benar, maka ikutilah aku. Tapi bila kalian lihat perbuatanku salah, maka betulkanlah

Tidak ada manfaat dari uang jika tidak dibelanjakan di jalan Allah. Tidak ada kebaikan dalam diri seseorang jika kebodohannya mengalahkan kesabarannya.

Tolonglah Aku, jika Aku benar dan koreksilah Aku jika Aku salah. Orang-orang yang lemah di antara kalian harus menjadi kuat bersamaku sampai atas Kehendak Allah swt, haknya telah disyahkan.

Itulah beberapa perkataan dari khalifah Abu Bakar As Siddiq yang sudah sepatutnya kita teladani. Semoga dengan membaca kata kta tersebut membuat kita dapat semakin kuat dalam mengamalkan ajaran islam dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada salahnya jika membagikan artikel ini agar teman-teman kita lainnya lebih kenal dengan sosok sahabat terbaik Nabi yaitu Abu Bakar As Siddiq. Perjuangannya dalam menegakkan ajaran islam sangat patut untuk kita contoh. Baca juga kata kata mutiara dari Ali Bin Abi Thalib yang juga merupakan sahat Nabi.

Kirim Komentar

Email tidak akan ditampilkan. Wajib Diisi *